Adobe Spark is now Adobe Express!
Adobe Express replaced Adobe Spark on the web and Adobe Spark Post on mobile.

For support with Adobe Express please click here
If you need support for Adobe Spark Page or Adobe Spark video on the iPhone or iPad please click here

Följ

Bilder i Spark Page

Det finns två typer av foton i Adobe Spark Page – de som beskärs och de som inte beskärs. Helskärms- och fönsterbildtyperna kan beskära fotona beroende på fotot och storleken på användarens skärm. Textbundna foton och foton med full bredd beskär aldrig bilden.

imageTypes.png

Det är viktigt att förstå att vissa bildtyper (som helskärms- och fönsterfoto) inte kan användas utan beskärning. Något som gör saken ännu mer förvirrande är att vi inte kan säga hur de här bilderna kommer att beskäras. Det beror på att ett Spark Page-projekt kan visas på vilken enhet som helst med vilken skärmstorlek som helst. Det gör att de här bilderna kommer att beskäras på massor av olika sätt på samma gång!

Det är helt okej om du inte förstår varför det blir så! Vi ska visa dig ett exempel och förklara. Tänk dig att vi har en bild som den här, med fem personer som går längs stranden:

sample.png

Upphovsman: Unsplash

Nu ska vi se hur den här bilden skulle se ut för två kunder som visar mitt Spark Page-projekt vid exakt samma tidpunkt. En av kunderna använder en mobiltelefon och den andra använder en dator. Som vi visar nedan finns det två sätt som dina läsare kan uppleva den här bilden i Spark Page:

 

Alternativ A – tillåt beskärning

Vad dina läsare ser:

compare1_r3_c1.png

Kompromissen

Läsaren får en mer engagerande upplevelse på bekostnad av att bilden beskärs.

Vissa skärmar visar färre än fem personer på stranden. Hur många personer som visas beror på storleken på kundens webbläsarfönster.

Bildtyper i Spark Page som kan användas 

 • Rubrikbild
 • Helskärmsbild
 • Fönsterbild
 • Glideshow
 • Delad layout

 

Alternativ B – tillåt inte beskärning

Vad dina läsare ser:

compare1_r1_c1.png

Kompromissen

Bilden är inte beskuren, men upplevelsen blir inte särskilt engagerande.

Alla fem personer visas alltid för alla kunder.


Bildtyper i Spark Page som kan användas

 • Textbunden bild
 • Bild med full bredd

 

Förklaring av alternativ A – tillåt beskärning

Observera att de här fotona alltid fyller hela skärmen på den enhet du visar dem. Om du roterar enheten ändras skärmens storlek (går från hög till bred och vice versa) men ändå fyller fotot hela skärmen. Du ser inga vita mellanrum vid fotots sidor.

Den här effekten gör att ditt foto ser väldigt snyggt ut på alla enheter som dina läsare använder. Även om de ändrar storleken på webbläsarfönstret eller roterar enheten fyller fotot alltid hela skärmen.

Den här engagerande effekten har ett pris – ibland måste din bild beskäras för att effekten ska uppnås. Det beror på att fotot bara har ett bredd/höjd-förhållande men det kommer att visas på skärmar med många olika bredd/höjd-förhållanden. Även om det här fotot passar perfekt på datorn kanske det inte passar alls på telefonen.

Därför måste vi välja – ska vi förminska fotot och placera vita fält på sidorna så att hela bilden syns eller ska vi sträcka ut och beskära bilden så att en del av bilden alltid fyller hela skärmen? När du väljer fototypen ”helskärm” säger du egentligen till Spark Page att du är villig att använda beskärning eftersom det är viktigare att bilden fyller hela skärmen.

 

Förklaring av alternativ B – tillåt inte beskärning

Om du bestämmer att fotot inte ska beskäras kan du välja fototyperna ”Textbundet” eller ”Full bredd” i stället. Ingen av de här typerna gör någon beskärning av bilden. Tänk på att du kan behöva bläddra för att se hela bilden, men hela bilden kommer att finnas där.

De här bildtyperna är bra om du inte vill använda beskärning för att få den där fördjupade känslan som ett helskärmsfoto ger. Men ingen fototyp är bättre än den andra. Båda fototyperna kan användas på ett effektivt sätt beroende på bildens motiv och dess sammanhang i dokumentet. Textbundet är till exempel väldigt bra för logotyper eftersom du sällan vill sträcka ut dem över hela skärmen.

 

En kommentar om ”Rubrik”, ”Fönster”, ”Glideshow” och ”Delad layout”

Vi kommer inte att gå in närmare på fototyperna rubrik/fönster/glideshow/delad layout här. Vi nämner bara att de i stort sett fungerar på samma sätt som fototypen ”helskärm” ovan när det gäller beskärning.

 

Tips!

Om du inte riktigt förstod förklaringarna ovan är det bra om du kommer ihåg de här tipsen:

 • Använd fototypen helskärm för att skapa en mer engagerande upplevelse på skärmen, men kom ihåg att använda foton där det inte gör något om vissa delar skärs bort.
 • Kom ihåg att beskärningen av helskärmsbilder skiljer sig åt mellan olika enheter och skärmstorlekar, så kontrollera att din bild ser bra ut i olika situationer. Du kan kontrollera det här väldigt snabbt på datorn genom att ändra storlek på webbläsarfönstret och utforska olika bredd/höjd-förhållanden.
 • Se till att du ställer in ”Fokuspunkt” för varje helskärmsfoto. Då får Spark Page en fingervisning om fotots viktigaste del och kan försökta behålla den delen på skärmen vid beskärning.
 • Om inramningen av fotot är viktigt eller om det finns detaljer på kanterna som inte får skäras bort, använder du textbundna bilder eller bilder med full bredd.Tips för fotografer – hur tar jag bilder som fungerar bra med helskärm?

Bildkompositionen, eller hur motiv placeras i ett foto, är förmodligen det som är viktigast för att få ett bra foto. Om du tar världens bästa foto och beskär det lite annorlunda kan det minska kvaliteten på fotot rejält. Det samma gäller om du tar ett medelmåttigt foto och beskär det lite annorlunda. Då kan fotots kvalitet faktiskt bli bättre. Fotografer använder många kompositionstekniker. Några finns uppräknade här.

Ta till exempel några av de här reglerna som nämns i artikeln:

 • Tredjedelsregeln
 • Inramning
 • Triangelkomposition
 • Gyllene snittet

De här reglerna är extremt känsliga för beskärning. Foton där de här reglerna används är inte bra som helskärmsbilder i Spark Page på grund av beskärningen som görs på vissa enheter.

Men om fotografer vill använda de mer engagerande bildtyperna i Spark Page får de bäst resultat om de är medvetna om ovanstående faktum och arbetar med det. Det innebär att man måste använda fokuspunktfunktionen i Spark Page på ett smart sätt och bara ha ett motiv i bilden och undvika reglerna som är känsliga för beskärning.

Ett annat alternativ är att undvika reglerna som är känsliga för beskärning och fokusera på andra fotoregler som nämns i artikeln ovan. Då kan man verkligen få helskärmsfoton som sticker ut:

 • Centrerad komposition och symmetri
 • Ledande linjer
 • Mönster och strukturer
 • Enkelhet och minimalism

Om du är medveten om de här fotobegränsningarna, och arbetar med dem, kan du skapa de snyggaste Spark Page-projekten för din publik.

 

Var denna artikel till hjälp?
3 av 4 tyckte detta var till hjälp