Adobe Spark is now Creative Cloud Express!
Adobe Creative Cloud Express replaced Adobe Spark on the web and Adobe Spark Post on mobile.

For support with Creative Cloud Express please click here
If you need support for Adobe Spark Page or Adobe Spark video on the iPhone or iPad please click here

Följ

Kan jag använda fler teckensnitt än mina rubrik- och textteckensnitt?

Ja.  Du kan överföra många olika teckensnitt till ditt varumärke. Du kan använda dem på olika sätt beroende på vilket Spark-format du använder.  I Spark Page och Spark Video kan du skapa och redigera teman för att välja olika teckensnitt för olika delar av projektet. När du sedan använder det temat i något projekt kan du se dina extra teckensnitt.  I Spark Post kan du välja något av de teckensnitt som du har överfört från teckensnittsväljaren och genast börja använda det.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp