Följ

Kan jag använda fler teckensnitt än mina rubrik- och textteckensnitt?

Ja.  Du kan överföra många olika teckensnitt till ditt varumärke. Du kan använda dem på olika sätt beroende på vilket Spark-format du använder.  I Spark Page och Spark Video kan du skapa och redigera teman för att välja olika teckensnitt för olika delar av projektet. När du sedan använder det temat i något projekt kan du se dina extra teckensnitt.  I Spark Post kan du välja något av de teckensnitt som du har överfört från teckensnittsväljaren och genast börja använda det.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan