Adobe Spark is now Creative Cloud Express!
Adobe Creative Cloud Express replaced Adobe Spark on the web and Adobe Spark Post on mobile.

For support with Creative Cloud Express please click here
If you need support for Adobe Spark Page or Adobe Spark video on the iPhone or iPad please click here

Följ

Vad är Adobe Spark för utbildning?

Adobe Spark för utbildning är samma Adobe Spark som du är bekant med
(och det är kostnadsfritt, precis som startplanen för Adobe Spark). Det enda som skiljer är att Adobe Spark för
utbildning installeras och distribueras på annat sätt. Vid en distribution av Adobe Spark
för utbildning läggs viktiga funktioner för skolor till, bland annat:

 • Förbättrad datasekretess: kan distribueras i enlighet med lagar för barns
  datasekretess (t.ex. COPPA)
 • Enklare inloggning: möjlighet att konfigurera enkel inloggning (SSO) så
  att eleverna kan logga in med sina befintliga skol-ID:n
 • Ökad kontroll för att skydda eleverna: skolorna äger kontona
  och har administratörsrättigheter för dem. Dessutom är bildresultaten mer
  lämpliga för elever i skolåldern.
 • Ytterligare funktioner helt utan kostnad: med Adobe Sparks fullständiga
  funktioner kan du anpassa Spark-arbetena och de ingår kostnadsfritt (kostar vanligtvis
  9,99 USD per månad och användare).

Du kan läsa mer om Adobe Spark för utbildning här.

Var denna artikel till hjälp?
9 av 13 tyckte detta var till hjälp