Följ

Kan jag använda mitt Spark-projekt i kommersiellt syfte?

Ett Spark-projekt kan bestå av flera innehållsdelar: bilder, videoklipp, ljudspår och teckensnitt. För att du ska kunna använda ett Spark-projekt i kommersiellt syfte måste du ha lämpliga rättigheter för var och en av de här delarna.

  • Ljudspår och teckensnitt som tillhandahålls av Adobe kan användas i Spark-videor för kommersiella ändamål. Musikspåret får dock bara användas i videor som skapats med Adobe Spark. Du får inte ta bort ljudspåret från en Spark-video och använda det för andra ändamål. Du får inte sälja musiken vidare.
  • Om du använder egen musik i Spark Video måste du få rätt behörighet för det avsedda ändamålet från den som äger musiken.
  • Innehåll som överförs av dig får eller får inte användas i kommersiella syften. För att få rätt licens måste du kontrollera det med innehållets källa.
  • Adobe ansvarar inte för de bilder som bildsökningen visar. Vi har filter som försöker söka efter bilder med creative commons-licensiering, men dessa filter är inte perfekta. Du måste kontrollera att du har lämpliga rättigheter om du vill använda bilder i ett projekt.

Tack för att du använder Spark!

Var denna artikel till hjälp?
16 av 20 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan