Adobe Spark is now Creative Cloud Express!
Adobe Creative Cloud Express replaced Adobe Spark on the web and Adobe Spark Post on mobile.

For support with Creative Cloud Express please click here
If you need support for Adobe Spark Page or Adobe Spark video on the iPhone or iPad please click here

Följ

Hur ger jag Spark Video tillgång till min mikrofon för att börja spela in?

OBS! Den här artikeln gäller endast Spark Video på webben och inte iOS-appen Spark Video.

Om du vill börja spela in din röst med Adobe Spark Video måste du ge Spark-webbplatsen behörighet att använda din mikrofon. Du gör det direkt i webbläsaren. Alla webbläsare har lite olika sätt att be om behörighet.

För att underlätta för dig får du några tips om Safari, Firefox, Chrome och Edge.

Safari

När du ser följande skärm klickar du på ”Tillåt”.

Nu bör du kunna spela in med Spark Video.

Om du inte ser den här skärmen, eller om du valde fel, behöver du inte oroa dig. Klicka bara på Safari-menyn > Inställningar > Säkerhet och under Adobe Flash Player ser du till att spark.adobe.com är inställt på ”Tillåt alltid”. Klicka på Klart.

Nu ska det fungera.  

Firefox

När du ser följande skärm klickar du på ”Dela alltid”.

Nu bör du kunna spela in med Spark Video.

Om du inte ser den här skärmen, eller om du valde fel, behöver du inte oroa dig. Klicka bara på ikonen ”i” uppe till vänster i webbläsaren, gå till Rättigheter och välj ”Tillåt” för mikrofonen.

Om du inte ser det här alternativet under ikonen ”i” klickar du på pilen bredvid spark.adobe.com och väljer Mer information.

Leta reda på Rättigheter där och ange ”Tillåt” för ”Använda mikrofonen”.

Nu ska mikrofonen fungera.

Chrome

När du ser följande skärm klickar du på ”Tillåt”.

Nu bör du kunna spela in med Spark Video.

Om du inte ser den här skärmen, eller om du valde fel, behöver du inte oroa dig. Högst upp till höger i webbläsaren klickar du på menyn Chrome > Inställningar > Visa avancerade inställningar. Klicka på ”Innehållsinställningar” i avsnittet ”Sekretess”.

Om det finns ett avsnitt som heter ”Media” kontrollerar du att ”Fråga när en webbplats vill använda kameran och mikrofonen” är valt. Om det finns ett avsnitt som heter ”Mikrofon” kontrollerar du att ”Fråga när en webbplats begär åtkomst till mikrofonen” är valt.  

Fungerar det ändå inte? Du kan ha blockerat åtkomst till mikrofonen av misstag. I så fall går du tillbaka till avsnitten ”Media” eller ”Mikrofon” och klickar på ”Hantera undantag”. Leta reda på ”spark.adobe.com” i listan ”Värdnamn” och ange ”Tillåt” som ”Beteende”.

Edge

När du ser följande skärm klickar du på ”Ja”.

Nu bör du kunna spela in med Spark Video.

Om du inte ser den här skärmen, eller om du valde fel, behöver du inte oroa dig. Klicka bara på Edge-menyn (...) uppe till vänster.

Gå till Inställningar > Avancerade inställningar och se till att ”Använd Adobe Flash Player” är aktiverat.

Var denna artikel till hjälp?
50 av 107 tyckte detta var till hjälp