Adobe Spark is now Creative Cloud Express!
Adobe Creative Cloud Express replaced Adobe Spark on the web and Adobe Spark Post on mobile.

For support with Creative Cloud Express please click here
If you need support for Adobe Spark Page or Adobe Spark video on the iPhone or iPad please click here

Följ

Kan jag vara värd för Spark-innehåll på min egen server?

Värdhanteringen av Adobe Spark-sidor utförs på Adobes servrar. Du kan bädda in värdhanterat innehåll (eller länkar till värdhanterat innehåll) på din egen webbplats, men Spark stöder inte värdhantering av innehåll på din egen server.

Det här gäller inte för Spark Post-bilder som kan publiceras och värdhanteras var som helst, eller Spark-videor som kan hämtas och överföras på nytt var som helst.

Var denna artikel till hjälp?
14 av 20 tyckte detta var till hjälp