Följ

Var hittar bildsökningen i Spark sina bilder?

Spark söker på Flickr efter Creative Commons-bilder och Pixabay.com efter bilder som är märkta som offentliga. Ikoner hämtas från The Noun Project. När du söker efter bilder och ikoner lägger vi automatiskt till upphovspersoner i slutet på varje video eller sida.

Var denna artikel till hjälp?
3 av 4 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan