Adobe Spark is now Creative Cloud Express!
Adobe Creative Cloud Express replaced Adobe Spark on the web and Adobe Spark Post on mobile.

For support with Creative Cloud Express please click here
If you need support for Adobe Spark Page or Adobe Spark video on the iPhone or iPad please click here

Följ

Kan jag publicera Page-projekt med delade varumärken?

Vi stöder inte publicering av Page-projekt som innehåller ett delat varumärke. Det finns två sätt att lösa det här problemet: 

 

1. Be varumärkets ägare att publicera ett Page-projekt med ett delat varumärke:

  • Bjud in varumärkets ägare att redigera Page-projektet genom att klicka på inbjudningsknappen högst upp i Spark Page
  • Be varumärkets ägare att duplicera Page-projektet genom att klicka på Duplicera på Page-menyn via Sorteraren
  • Be varumärkets ägare att publicera sin duplicerade version av Page-projektet

2. Du kan också byta ut varumärket som är kopplat till Page-projektet mot ett varumärke som du äger:

  • Klicka på Teman högst upp till höger i Spark Page
  • Klicka på varumärkesväxlaren högst upp i dina teman (fält som visar ditt varumärkesnamn)
  • Välj ett varumärke som du äger och byt ut varumärket som är kopplat till Page-projektet
  • Välj ett nytt tema för ditt Page-projekt 
  • Nu kan du publicera Page-projektet!

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp