Adobe Spark is now Creative Cloud Express!
Adobe Creative Cloud Express replaced Adobe Spark on the web and Adobe Spark Post on mobile.

For support with Creative Cloud Express please click here
If you need support for Adobe Spark Page or Adobe Spark video on the iPhone or iPad please click here

Följ

Spark Video på webben säger att min videofil inte stöds

Det här felet innebär att videofilen du försöker överföra har ett format som Spark Video på webben inte stöder just nu. Spark Video på webben stöder de flesta videofiler i behållarformaten .mp4, .mov och .m4v som kodats med videokodeken H.264 och ljudkodekarna MP3 eller AAC. Andra behållarformat och kodekar stöds inte helt. Nästa steg är därför att konvertera din videofil till ett format som Spark Video känner igen. Du kan göra så här:

 1. Använd Adobe Media Encoder
 2. Eller använd ett kostnadsfritt verktyg som Miro. Välj ”Konvertera till MP4”.
 3. Eller använd ffmpeg:
  1. Första steget är att installera ffmpeg, om du inte redan har det på datorn. Följ anvisningarna nedan beroende på vilken dator du har:
   1. Mac
    1. Öppna appen Terminal
    2. Installera Homebrew genom att kopiera det här kommandot i Terminal-fönstret:
     1. /usr/bin/ruby -e ”$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)”
     2. Om du redan har Homebrew installerat tidigare måste du se till att du har den senaste versionen. Det gör du genom att kopiera det här kommandot i Terminal-fönstret:
      1. brew update
    3. Installera ffmpeg
     1. Kör följande kommando i Terminal:
      1. brew install ffmpeg --with-fdk-aac --with-ffplay --with-freetype --with-frei0r --with-libass --with-libvo-aacenc --with-libvorbis --with-libvpx --with-opencore-amr --with-openjpeg --with-opus --with-rtmpdump --with-schroedinger --with-speex --with-theora --with-tools
   2. Windows 
    1. Hämta ffmpeg
    2. Följ de här installationsstegen
   3. Linux
    1. Om du kör Ubuntu 15.04 eller senare bör du redan ha ffmpeg installerat. Annars provar du det här:
     1. sudo add-apt-repository ppa:mc3man/trusty-media
      sudo apt-get update
      sudo apt-get dist-upgrade
      sudo apt-get install ffmpeg
  2. Kör ffmpeg
   1. Om du använder en Mac eller Linux eller en Unix-liknande miljö (t.ex. Cygwin) på Windows, kan du köra skriptet nedan i Terminal och följa stegen i det för att konvertera videofilen:
    1. bash <(curl -fsSL https://spark.adobe.com/ginger-snap/transcode.txt)
   2. Om ovanstående skript inte fungerar kan du köra det här kommandot för att konvertera:
    1. ffmpeg -i <path_to_video_file> -acodec aac -vcodec h264 converted.mp4
 4. När du har den konverterade videofilen går du tillbaka till Adobe Spark Video och fortsätter där du slutade. Ge oss gärna kommentarer om du stöter på några problem.
Var denna artikel till hjälp?
38 av 164 tyckte detta var till hjälp