Adobe Spark is now Creative Cloud Express!
Adobe Creative Cloud Express replaced Adobe Spark on the web and Adobe Spark Post on mobile.

For support with Creative Cloud Express please click here
If you need support for Adobe Spark Page or Adobe Spark video on the iPhone or iPad please click here

Följ

Hur skapar jag innehåll med mitt eget varumärke?

Om du vill skapa varumärkt innehåll i Adobe Spark måste du logga in på Spark med ett betalt konto, antingen ett Adobe Creative Cloud-konto eller en licens som köpts på spark.adobe.com.

När du har skapat ditt varumärke med hjälp av Sparks varumärkeshantering har du tre nya teman som du kan använda för att få en enhetlig visning av ditt varumärke i allt du skapar i Spark. Välj dem på samma sätt som du väljer andra Spark-teman.

Naturligtvis kan du även använda de snygga standardteman som finns i Spark. Din logotyp och annat varumärkesinnehåll visas ändå.

Var denna artikel till hjälp?
3 av 12 tyckte detta var till hjälp