Adobe Spark is now Creative Cloud Express!
Adobe Creative Cloud Express replaced Adobe Spark on the web and Adobe Spark Post on mobile.

For support with Creative Cloud Express please click here
If you need support for Adobe Spark Page or Adobe Spark video on the iPhone or iPad please click here

Följ

Hur skapar och hanterar jag varumärken i Spark?

Om du vill skapa varumärkt innehåll i Adobe Spark måste du logga in med ett betalt konto, antingen en betald Creative Cloud-licens eller ett konto som har köpt Adobe Spark.

Följ de här stegen för att lägga till ditt varumärke i Adobe Spark:

  1. Logga in på webbversionen av Spark på spark.adobe.com.
  2. Klicka på länken ”Lägg till varumärke” högst upp på sidan.
  3. Om du har en logotyp som du vill använda klickar du på ”Överför logotyp” för att överföra filen som innehåller logotypen. Lägg märke till hur skärmen till höger visar hur ditt innehåll kommer att se ut när logotypen används
  4. Klicka sedan för att välja de färger du vill använda. Om du har överfört en logotyp har Spark redan extraherat färger från logotypfilen. Du kan välja dem eller andra färger. När du klickar på en färg kommer skärmen till höger att visa ändringarna. När du är nöjd med färgvalen klickar du på Spara.
  5. Det sista steget är att välja ett standardteckensnitt.
  6. Klicka sedan på Nästa och låt Spark göra resten.

Spark skapar tre nya teman utformade just för ditt varumärke. Du kan välja dem när du skapar Spark-innehåll precis som när du väljer andra Spark-teman.

Och självklart kan du komma tillbaka till varumärkessidan för att redigera och uppdatera dina varumärkesresurser när du vill.

Var denna artikel till hjälp?
4 av 15 tyckte detta var till hjälp