Adobe Spark is now Creative Cloud Express!
Adobe Creative Cloud Express replaced Adobe Spark on the web and Adobe Spark Post on mobile.

For support with Creative Cloud Express please click here
If you need support for Adobe Spark Page or Adobe Spark video on the iPhone or iPad please click here

Følg

Løse feilmelding om manglende skrifter

image__11_.png

Hvis du ser en feilmelding om manglende skrifter når du åpner en design, betyr dette at Spark har problemer med å få tilgang til skriftene som brukes i designen. Du kan fortsette å redigere designen ved å erstatte de manglende skriftene med standardskriften Source Sans Pro i Spark. Det kan hende at dette påvirker visningen av designen. 

Du kan alternativt gjøre følgende for å løse problemet. Vi anbefaler at du lager en kopi av designen før du fortsetter (hold musen over designen i Dine prosjekter >dot3.png > Dupliser): 

Manglende varemerkede eller egendefinerte skrifter 
Har du fjernet en varemerket eller egendefinert skrift som du har lastet opp? Hvis dette er tilfellet, kan du laste opp skriften på nytt i varemerkebehandleren. 

Manglende Adobe Fonts
Søk i Adobe Fonts-katalogen ved å gå til Spark Post-skriftvelgeren for å aktivere skriften på nytt. 

Serveren svarer ikke
Det kan hende at serveren har hatt midlertidige problemer med å levere skriftene.
Prøv å åpne designen senere.  

Hvis ingen av disse trinnene hjelper, kan du kontakte kundestøtte. 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 4 syntes dette var nyttig