Følg

Løse feilmelding om manglende skrifter

image__11_.png

Hvis du ser en feilmelding om manglende skrifter når du åpner en design, betyr dette at Spark har problemer med å få tilgang til skriftene som brukes i designen. Du kan fortsette å redigere designen ved å erstatte de manglende skriftene med standardskriften Source Sans Pro i Spark. Det kan hende at dette påvirker visningen av designen. 

Du kan alternativt gjøre følgende for å løse problemet. Vi anbefaler at du lager en kopi av designen før du fortsetter (hold musen over designen i Dine prosjekter >dot3.png > Dupliser): 

Manglende varemerkede eller egendefinerte skrifter 
Har du fjernet en varemerket eller egendefinert skrift som du har lastet opp? Hvis dette er tilfellet, kan du laste opp skriften på nytt i varemerkebehandleren. 

Manglende Adobe Fonts
Søk i Adobe Fonts-katalogen ved å gå til Spark Post-skriftvelgeren for å aktivere skriften på nytt. 

Serveren svarer ikke
Det kan hende at serveren har hatt midlertidige problemer med å levere skriftene.
Prøv å åpne designen senere.  

Hvis ingen av disse trinnene hjelper, kan du kontakte kundestøtte. 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 4 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse