Adobe Spark is now Creative Cloud Express!
Adobe Creative Cloud Express replaced Adobe Spark on the web and Adobe Spark Post on mobile.

For support with Creative Cloud Express please click here
If you need support for Adobe Spark Page or Adobe Spark video on the iPhone or iPad please click here

Følg

Kan jeg bruke gratisbilder og -ikoner til kommersielle formål?

Det korte svaret: ja. Tilskrivelser er ikke påkrevd, men kjekt å ha.

Det lange svaret kan du lese her:

Sparks gratisalternativer viser bare Creative Commons (CC0)-lisensierte bilder, men de er ikke alltid perfekte. Det beste er å dobbeltsjekke med kilden, og sørge for at det avbildede innholdet ikke er beskyttet av varemerker, publisitet, eller personvernrettigheter.

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 2 syntes dette var nyttig