Adobe Spark is now Creative Cloud Express!
Adobe Creative Cloud Express replaced Adobe Spark on the web and Adobe Spark Post on mobile.

For support with Creative Cloud Express please click here
If you need support for Adobe Spark Page or Adobe Spark video on the iPhone or iPad please click here

Følg

Må jeg laste opp fire forskjellige skrifter for å bruke "skrifter til brødtekst"?

Nei. For å opprette en egendefinert skrift til brødtekst, trenger du bare å laste opp en skrift som brukes som "vanlig" skrift. Spark vil automatisk lage fet skrift og kursiv fra skriftfilen du lastet opp. For å få tekst som ser best mulig ut, foreslår vi at du laster opp alle de fire stilene.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig