Adobe Spark is now Creative Cloud Express!
Adobe Creative Cloud Express replaced Adobe Spark on the web and Adobe Spark Post on mobile.

For support with Creative Cloud Express please click here
If you need support for Adobe Spark Page or Adobe Spark video on the iPhone or iPad please click here

Følg

Kan jeg bruke Spark-prosjektet mitt til kommersielle formål?

En Spark kan bestå av flere underliggende deler av innhold: bilder, videoklipp, lydspor og skrifter. For å bruke en Spark-prosjekt kommersielt, må du ha de riktige rettighetene for hver av disse delene.

  • Lydspor og skrifter levert av Adobe kan brukes i Spark Video til kommersielle formål. Lydsporet må imidlertid kun brukes i en Adobe Spark-opprettet video. Du kan ikke fjerne lydsporet fra en Spark Video og bruke det til andre formål. Du kan ikke videreselge musikken.
  • Hvis du bruker din egen musikk i et Spark Video-prosjekt, må du innhente nødvendige tillatelser for tilsiktet bruk fra rettighetsinnehaveren.
  • Innhold du har lastet opp kan, eller kan ikke, brukes til kommersielle formål. Du må sjekke med kilden til dette innholdet for å få riktig lisens.
  • Adobe garanterer ikke for bildene som dukker opp via bildesøk. Vi har filtre som prøver å søke etter Creative Commons-lisensierte bilder, men de er ikke perfekte. Du må forsikre deg om at du har rett til å bruke et bilde du bruker i prosjektet ditt.

Takk for at du bruker Spark!

Var denne artikkelen nyttig?
18 av 22 syntes dette var nyttig