Adobe Spark is now Creative Cloud Express!
Adobe Creative Cloud Express replaced Adobe Spark on the web and Adobe Spark Post on mobile.

For support with Creative Cloud Express please click here
If you need support for Adobe Spark Page or Adobe Spark video on the iPhone or iPad please click here

Følg

Hvorfor vises ikke oppdateringene av varemerket mitt i live-prosjekter?

Hvis du har gjort endringer i varmerkeelementene (logo, farger, skrifter, temaer, topptekst, bunntekst, outro), vises ikke disse endringene automatisk i live-innleggene, sidene, eller videoene. Følg disse trinnene for å sikre at disse endringene vises:

  1. Åpne prosjektet ditt
  2. Klikk på innholdet i prosjektet ditt, eller gjør en endring i prosjektet
  3. Klikk Del
  4. Klikk "Oppdater kobling"

Live-koblingen vil nå inneholde alle relevante varemerkeelementer.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig